Cursos 
Psicologia i sociologia
Geografia
Química
Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Física
Tecnologia industrial
Economia de l’empresa
Dibuix tècnic
Llengua Francesa
Llengua Alemana